BELAJAR SENDIRI TING. 1


KANDUNGAN PEMBELAJARAN dan PENGAJARAN GEOGRAFI TING.1 2013

BAB

 KANDUNGAN

1. Kedudukan 

NOTA
1. Jenis Kedudukan & kedudukan relatif
     2. Lajur dan baris
         LATIHAN SENDIRI 1

2. Arah

       
3. Arah mata angin 
LATIHAN SENDIRI 1
Mata angin kosong

4.   Menentukan arah dan kompas magnetik
NOTA2

3. Skala & Jarak

Rajah skala       
NOTA       
5.   Skala linear
LATIHAN MENYATAKAN SKALA LURUS
6.   Jarak mutlak dan relatif

4. Jadual dan graf                   

7.  Maklumat / Data dalam jadual

8.   Graf Bar dan graf garisan 

5. Peta

                  

9.   Simbol Peta

10. Simbol Peta - ciri budaya dan ciri fizikal
6.Kepelbagaian bentuk muka bumi
MODUL

MODUL

                 
11. Proses pembentukan muka bumi
download PETA MALAYSIA kosong di sini dan latih berkali-kali.

12. Tanah Tinggi 
13. Tanah Pamah
14. Pinggir Laut
16. Taburan muka bumi

7. Potensi dan halangan muka bumi (blog cikgu Zahari)                     

17. Kepentingan pelbagai muka bumi, tanah tinggi1, tanah tinggi 2,sungai
18. Bandingan Malaysia dengan negara lain
19. Halangan bentuk muka bumi di Malaysia

8.Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar                    

20. Aktiviti manusia terhadap alam sekitar

21.  Langkah pemeliharaan & pemuliharaan

9.Pergerakan bumi                    

22. Putaran bumi & kesannya
23. Peredaran bumi & kesannya
24. Ciri-ciri cuaca dan iklim Malaysia
25. Faktor-faktor yg mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia

10. Pengaruh cuaca & iklim terhadap kegiatan manusia               


26. Zon iklim dunia & ciri-ciri
27. Cara hidup penduduk di zon iklim berbeza

11. Pengaruh manusia ke atas cuaca & iklim               


28. Punca, kesan dan akibat aktiviti manusia ke atas cuaca dan iklim

12.Jenis dan taburan tumbuhan s/jadi & hidupan liar                

29. Jenis-jenis hutan dan lokasi taburan & lokasi pusat hidupan liar

13. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi & hidupan liar               

30. Faktor-faktor yang mempengaruhi hutan
31. Perbandingan hutan-hutan di negara lain

14.Kepentingan tumbuhan semula jadi                

32. Faedah dan sumbangan hutan kepada negara

15.Kesan kegiatan manusia ke atas tumbuhan semula jadi & hidupan liar                

33. Aktiviti manusia dan kesannya ke atas hutan & hidupan liar

16.Pemeliharaan & pemulihaaraan tumbuhan semula jadi & hidupan liar                

34. Langkah-langkah pelbagai untuk menjamin hutan berkekalan

17.                

Persembah maklumat geografi  dari pelbagai sumber
Keputusan yang rasional.
Aktiviti mengenai penjagaan alam sekitarNOTA BAHAN BACAAN
Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
Nota 1 
Nota 2 : Nota Geografi Tingkatan 1 Bab 8


Pergerakan Bumi
Nota Poster 1 : Putaran dan Peredaran Bumi


Lembaran kerja: Ekuinoks dan Solstis