PENGURUSAN PANITIA
Fail dan No. Fail
1 Pengurusan Am Kurikulum:
   700-1/1/5
Data guru
Agihan tugas
Carta Gant
2 Perancangan Strategik & KPI
   100-4/14/53 Pelan taktikal
        2014
4 Perbelanjaan :    Perancangan & Laporan
   400-13/5
suku ketiga
suku keempat
 5 Aktiviti/KPI
suku kedua
suku ketiga
suku keempat
6 Mesyuarat Panitia dan Minit
     100-5/53/5
2
3
4
7  Sukatan
     700-1/2/5
8 Rancangan Pelajaran Tahunan
    700-1/3/5
9 Analisa Peperiksaan
   700-1/4/5
ANALISA PMR 2013
10 Pekeliling
        700-1/5/5
KPM
JPNM
PPD
Sekolah
11 Siaran/ Ko Akademik
     700-1/6/5
12 JSU & Soalan Ujian
       700-1/7/5


SUMBERhttps://docs.google.com/document/d/1pESTt6zQoAwF4Ta2PXlDwpoEBoC7ZHZtve_PNCgLLP4/edit?usp=sharing